ჩვენი მხარდაჭერები

ფონდი "რიბირაბო" დიდად აფასებს იმ ადამიანებს, როგორც სხვადასხვა კომერციული და საჯარო ორგანიზაციების წევრებს, ასევე კერძო პირებს, რომლებიც ჩვენს გვერდში დგომით გვეხმარებიან პროექტების განხორციელებაში და ხელს უწყობენ ქართული მოზაიკის აღორძინებას

 

1

 

 

2